چهارشنبه 03 بهمن 1397
 
 زمینه تخصصی استادان کمينه

نام عضو هیئت علمی

                                                         زمینه تخصصی

دکتر مهین پناهی

متون عرفانی، نقد متون و ادبیات دفاع مقدس

دکتر مریم حسینی

نقد ادبی، ادبیات معاصر داستانی و ادبیات عرفانی

دکتر ذوالفقار علامی

ادبیات حماسی، نقد متون و اسطوره شناسی

دکتر نسرین فقیه ملک مرزبان

علوم بلاغی، نقد ادبی و تاریخ ادبیات

دکتر حسین فقیهی

ادبیات کلاسیک(نظم ونثر) عرفانی، ادبیات داستانی و نقد متون ادبی

دکتر محبوبه مباشری

متون عرفانی، ادبیات معاصر و ادبیات کلاسیک

دکتر سهیلا صلاحی مقدم

نقد ادبی، ادبیات تطبیقی و تطور زبان

دکتر مهبود فاضلی

جامعه شناسی ادبیات، ادبیات کودک و نقد ادبی

دکتر سپیده یگانه

تاریخ ادبیات، ادبیات پایداری و شعر معاصر

خانم شهلا عابدینی

متون تعلیمی