يکشنبه 27 آبان 1397
New Page 1
معاونت آموزشی دانشکده
 معاونت پژوهشی دانشکده
مرکز اطلاع رسانی کتابخانه کوثر
مرکز چندرسانه ای دانشکده
مجلات دانشکده
انجمن ها
 همایش ها و سمینارها
منشور اخلاقی
 اخبار
 انتصاب ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
فرآیندها
نمودار سازمانی
نظرات و پیشنهادات

 

همایش، سمینار، کنفرانس و کارگاه
کارگاه آموزشی «آشنایی با انواع فرهنگ های دو زبانه و شیوه استفاده از آن ها»  کارگاه آموزشی «آشنایی با انواع فرهنگ های دو زبانه و شیوه استفاده از آن ها»
روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1396 کارگاه آموزشی «آشنایی با انواع فرهنگ های دو زبانه و شیوه استفاده از آن ها» با تدریس جناب آقای دکتر محمد رض...