..:: درباره دانشکده » معاونین و مدیران ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
  
معاونین و مدیران دانشکده


معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر ماندانا نوربخش

دکتری زبانشناسی همگانی

شماره تماس:88048038


 معاون اجرایی و پژوهشی:

دکتر شهلا بختیاری

دکتری تاریخ اسلام

شماره تماس:88048038
 
 مدیر گروه زبانشناسی

دکتر فریبا قطره

دکتری آموزش زبانشناسی 

شماره تماس:85692342
 
 مدیر گروه مترجمی فرانسه

دکتر ناهید جلیلی مرند

دکتری آموزش زبان فرانسه فرانسه

شماره تماس:85692329

 مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر سیده سوسن مرندی

دکتری آموزش زبان انگلیسی

شماره تماس:85692355
 
 مدیر گروه تاریخ

دکتر اسماعیل حسن زاده

دکتری تاریخ ایران

شماره تماس:85692345
 
 مدیر گروه زبان وادبیات فارسی

دکتر مهین پناهی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس:85692336
 
 مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

دکتر رقیه رستم پور

دکتری زبان و ادبیات عربی

شماره تماس:85692353
 
مدیر گروه زبان روسی

دکتر سعیده دست آموز

دکتری زبان روسی

شماره تماس:85692350
 

 معاونت آموزشی و مدیریت تحصیلات تکمیلی:

دکتر عاطفه نوارچی

دکتری آموزش زبان فرانسه

تلفن تماس:85692348