..:: درباره دانشکده » معرفی دانشکده ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
  
معرفی دانشکده


این دانشکده از سال 1343 با عنوان "دانشکده ی مترجمی زبان­ های خارجی و منشي گری" تأسیس شد. مهم­ترین تحولات و دستاوردهای آن در چهل و شش سال گذشته عبارت است از: تأسیس رشته های جدید: الهیات (1365) زبان و ادبیات فارسی ( 1365) تاریخ (1370) زبان و ادبیات عربي(1377) زبانشناسی(1383) و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (1388) و تفکیک دو دانشکده ی ادبیات (1373) و الهیات (1381) از این دانشکده به دلیل ناهمگونی رشته ها و گرایش های موجود.

 
گروه­ های آموزشی:
1-      زبان و ادبــیات فارسی (دوره­ ی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری)
2-      زبانشـــناسی همگانی (دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری)
3-      زبان و ادبيات انگلیسی (دوره ی کارشناسی ادبیات انگلیسی، دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری آموزش انگلیسی)      
4-      زبان و ادبیـــات عربی (دوره­ ی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری )
5-      مترجمی زبان فرانسه (دوره­ ی کارشناسی و کارشناسی ارشد)
6-   تاريخ (دوره­ ی کارشناسی تاریخ، کارشناسی ارشد در سه گرایش تاریخ اسلام و تاریخ ایران و تاریخ اسلام در شمال آفریقا و دوره­ ی دکتری در چهار گرایش تاریخ جاهلیت و صدر اسلام، تارخ ایران در قرون میانه، تاریخ ایران در دوره ي معاصر و تاریخ فرق و مذاهب اسلامي)
7-زبان و ادبیات روسی (دوره ی کارشناسی)


این دانشکده در حال حاضر حدود يك هزار و هفده دانشجو، شش دوره ی کارشناسی ارشد و پنج دوره ي دکتری دارد. 60%  دانشجویان در دوره ­های کارشناسی و 40% در دوره ­های تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل اند. اعضای هیأت علمی دانشکده، 56 نفر با رتبه ی علمی زیر است:

5 استاد، 17 دانشیار، 29 استادیار، 5 مربی.
 
  امکانات آموزشی و پژوهشی:
 

1.سایت رایانه شمس 2.کتابخانه­ ي کوثر  3. مرکز چند رسانه ای دانشکده 4. تالار حافظ 5. آزمایشگاه مطالعات چند رسانه ای 6. آزمایشگاه زبان 7. کارگاه های زبان 8. مرکز ماهواره 9. کتابخانه ي تخصصی تاریخ  تالار حافظ

کتابخانه کوثر

سایت رایانه شمس
 

آزمایشگاه زبان
کارگاه زبان

آزمایشگاه مطالعات چند رسانه ای
 

 
 
توضيحات
مقطع تحصيلي
گروه آموزشي
دكتري
كارشناسي­ارشد
كارشناسي
رشته تحصيلي/شاخه

 

 

● 


 
مترجمي زبان فرانسه

زبان فرانسه

 
 

 زبان و ادبيات انگليسي
 

زبان و ادبيات انگليسي

  

آموزش زبان انگليسي

 

 

● زبان و ادبيات فارسي

زبان و ادبيات فارسي

 

 زبان و ادبيات عربي

زبان و ادبيات عربي
سه گرایش در مقطع کارشناسي ارشد و چهار گرایش در مقطع دكتري
تاريخ

تاريخ
در دوگرايش 
 
زبانشناسي همگاني
زبانشناسي همگاني
 
 
 
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
 
 
 
زبان و ادبیات روسی
زبان و ادبیات روسی
 
« برنامه راهبردی دانشکده ادبیات »
 
  چشم انداز دانشکده
      ·         پیشتاز در تحقق اهداف عالیه مجموعه بزرگ دانشگاه الزهرا(س)
·         مرکزی علمی-فرهنگی با تعاملاتی فراتر از تعاملات یک دانشکده
·         فعال در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در گسترش فرهنگ و علوم زبانی
·         ارائه نگرشی نو در تعامل زبانی و فرازبانی انسان ها
·         الگویی جامع از آموزش عالی در مراکز تک جنسیتی در عرصه ملی و فراملی
 
  مأموریت دانشکده
 دانشکده ادبیات به عنوان یک واحد آموزش عالی تک جنسیتی نسبت به تربیت زنان و دختران محقق مومن و متعهد به انقلاب اسلامی، پاسدار و مروج  تاریخ ، زبان و ادبیات فارسی، متخصص در علوم زبانی کوشا بوده و تلاش می کند در آموزش و تربیت زنان فرهیخته، مادران غرورآفرین و همسرانی نیکو در پاسخگویی به نیازهای جامعه ایرانی- اسلامی و جهانی سرآمد باشد. این تلاشها در راستای گسترش فرهنگ و درک جامعه جهانی با مدد از تعالیم عالیه الهی صورت می پذیرد.
  ما نیروی انسانی را سرمایه اصلی خود دانسته و با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره به جامعه علمی، متقاضیان آموزش عالی، حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی، منطقه ای و بین‌المللی می پردازیم.
 
  اهداف راهبردی دانشکده
            ·         ایجاد محیطی امن برای یادگیری پویا و خلاق
      ·         تسهیل ارتباط بین علوم نظری و عملی
      ·          اهتمام درارتقاء  کیفیت آموزش با نگاه خلاقیت و تحول در دانش علوم انسانی
      ·         ارج نهادن، حمایت و پیشبرد فعالیت های فرهنگی، هنری، علمی دانشجویان
      ·         تقویت و توسعه رشته های علوم انسانی و ارتباط با حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاستگذار
      ·          گسترش حیطه فعالیت با ایجاد علاقه و جاذبه برای جذب دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی بیشتر از راه توسعه و ارتقاء كیفیت خدمات آموزشی و دانشجویی
      ·         ارتقاء همكاری با مراكز علمی- فراهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی