..:: درباره دانشکده » رئیس دانشكده ::..
چهارشنبه 03 بهمن 1397
  
رئیس دانشکده

 

دكتر سوسن قهرمانی قاجار

دكتراي  سوادآموزی و آموزش زبان دوم

دانشیار گروه زبان و ادبيات انگلیسی

تلفن مستقیم :88048038

تلفن داخلی:2348 

فاكس :88048038

آدرس پست الكترونيكي :s.ghahremani@alzahra.ac.ir

برای مشاهده اطلاعات تکمیلی اینجا کلیک نمایید.